info@glasgjerulff.dk
Man-torsdag: 8.00 - 16.15 | Fredag: 8.00 - 15.30
GLAS GJERULFF

Glas Gjerulff - Alt i glas

Godt arbejde siden 1882

Glas Gjerulff har rødder tilbage fra 1882 og ejes i dag af Steen Gjerulff, der er femte generation ud af en glarmester familie. Med vores erfaringer heraf, lægger vi vægt på at forene det gamle håndværk med moderne teknikker. Det er dette vidensgrundlag og megen erfaring der har perfektioneret os inden for faget gennem generationer. Steen Gjerulff er desuden energispecialist og medlem af Dansk Glarmesterlaug, hvilket betyder at vi er omfattes af Glas med Garanti-ordningen.
glas gjerulff
glas gjerulff
glas gjerulff

| Målsætninger

• At indgå som kvalificeret samarbejdspartner i et større netværk

• At udbygge kompetencerne til at løfte special fagentrepriser

• At indgå i et udbygget samarbejde med forsikringsselskaber

| Værdisæt

• Høj Kvalitet i såvel rådgivning og arbejde

• Tillid

• God og individuel betjening
Vores historie

Gjerulff - en glarmesterfamilie med lange aner

Steen Gjerulff, indehaver af Glas Gjerulff i Thisted, er femte gren på stammen i en glarmesterfamilie, der har aner helt tilbage til 1882, hvor glarmester-familien Gjerulff havde sin vugge i Silkeborg.
2002
Steen Gjerulff overtog hele firmaet. Han har en søn, Kristian, der i 2009 som 14 -årig, begyndte som arbejdsdreng i firmaet. Om banen så er lagt til 6. generation af Glarmester Gjerulff er stadig et åbent spørgsmål.
1986
Steen Gjerulff overtager 1/7 af kompaniskabet Glas Gjerulff.
1977
Erlin Gjerulff fik sønnen Steen Gjerulff, den nuværende indehaver af Glas Gjerulff. Steen kom i lære som glarmester i firmaet og blev gradvist inddraget i virksomheden.
1963
Silkeborg blev for lille til, at begge brødre kunne drive glarmester-firma i Silkeborg. Derfor valgte den ældste af brødrene, Erlin Gjerulff, at rejse til Thisted og etablere sig der, mens lillebror Mogens førte Gjerulff Glarmester videre i Silkeborg. Erlin Gjerulff etablerede således Glas Gjerulff i Thisted.
1927
Da Evald Johannes Gjerulff blev voksen, etablerede han sig på ny i Silkeborg med et glarmesterfirma under navnet Gjerulff. Han fik to sønner Erlin og Mogens Gjerulff, der begge blev uddannet i glarmester-faget.
1921
Unge Evald Gjerulff fører glarmester-faget videre og blev dermed den første glarmester Gjerulff. Han døde ung i 1921 og efterlod sig en kun 16-årig søn, Evald Johannes Gjerulff. Han var for ung til at overtage faderens firma, som derfor blev overdraget til anden side.
1882 
Det hele startede, da den vandrende glarmester Fyrsterling giftede sig med enken efter en Gjerulff, der havde sønnen Evald Gjerulff. Fyrsterling slog sig således ned i Silkeborg som glarmester, og han oplærte den lille Evald Gjerulff i glarmesterfaget.

Glas med Garanti

Glas Gjerulff er medlem af Glarmesterlauget Danmark og er dermed omfattet af garantiordningen Glas med Garanti.

Ordningen omfatter al glarmesterarbejde der er udført på en bygning, bil eller båd.
Garantiordningen
gælder i fem år fra arbejdets aflevering – 10 år ved skjulte fejl, og
dækker helt op til 200.000 kroner inklusiv moms pr. sag

Ideen med ordningen er at gøre valget af glarmester let og medvirke
til at sikre kunden ordentligt håndværk – hver gang. Ordningen er
desuden hurtig og ubureaukratisk.

Læs mere om ordningen på Glarmesterlauget Danmark hjemmeside

Glarmester – Alt i glas

Med fem generationers erfaring løser vi alle typer glarmester opgaver professionelt landet over, men vi er stadig din lokale glarmester i Thy, Mors og Salling. Vi udfører glasarbejde for private som offentlige instanser - store som små.

Kontakt

Man-torsdag: 8.00 - 16.15 | Fredag: 8.00 - 15.30

Bjørnevej 6, 7700 Thisted
Telefon: 97 92 10 33
Email:
info@glasgjerulff.dk

© Copyright Glas Gjerulff 2023